CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Bandina cam kết bảo mật an toàn tuyệt đối với thông tin cá nhân của khách hàng theo chính sách bảo vệ thông tin của doanh nghiệp và các quy định của pháp luật Việt Nam. Cụ thể:
 

I. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Việc thu thập dữ liệu trên website bandina.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà Bandina cần khách hàng cung cấp bắt buộc để liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.
Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, quý khách có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Bandina về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
 

II. Phạm vi thu thập thông tin

Website bandina.vn sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:
– Cung cấp các dịch vụ đến với khách hàng, phục vụ cho quá trình giao hàng.
– Gửi các thông báo về đơn hàng và các hoạt động trao đổi giữa Bandina với khách hàng.
– Ngăn ngừa các hoạt động giả mạo khách hàng.
– Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
– Gửi quảng cáo, giới thiệu về dịch vụ, sự kiện hoặc sản phẩm mới mở bán trên website của Bandina.
 
Chúng tôi cam kết không sử dụng thông tin cá nhân của khách ngoài mục đích gửi thông tin, xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại website bandina.vn.
Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, Bandina có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, thông tin của khách hàng sẽ được bảo mật tuyệt đối.

III. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của website bandina.vn.
 IV. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin khách hàng
Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.
Chúng tôi sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến website bandina.vn. Khi đó, bên thứ ba có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân.
Các chương trình có tính liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài cho mục đích phục vụ khách hàng luôn áp dụng các yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân.
Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.
Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.

V. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH BANDINA
Trụ sở chính: 92 Đường số 30, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
Email: bandina.vn@gmail.com
 

 VI. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu ban quản trị website bandina.vn thực hiện việc này.
Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến ban quản trị của website bandina.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Bandina sẽ xác nhận lại thông tin, và hướng dẫn thành viên khôi phục cũng như bảo mật lại thông tin.