CHÍNH SÁCH TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN

I. Điều kiện áp dụng

Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong chính sách trả hàng và hoàn tiền này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ, Bandina đảm bảo quyền lợi của người mua bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm và/hoặc hoàn tiền có điều kiện.
 

 

II. Điều kiện trả hàng/hoàn tiền

Khách hàng chỉ có thể yêu cầu trả hàng/hoàn tiền trong các trường hợp sau:
 
– Sản phẩm có sự hư hỏng như nứt, vỡ nặng do đóng gói. Ngoài ra, những trầy xước nhỏ về hình thức bao bì bên ngoài và lỗi phát sinh từ phía nhà sản xuất sẽ không được chấp nhận.
– Hàng hóa bị yêu cầu thu hồi từ phía nhà sản xuất.
– Nhà cung cấp hết hàng.
 
Quý khách hàng có thể gửi yêu cầu trả hàng trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận hàng. Đồng thời, khách hàng phải đính kèm video mở kiện hàng có đủ thông tin người gửi và cho thấy lỗi sản phẩm ngay tại thời điểm nhận.
 
Bandina luôn xem xét cẩn thận từng yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của khách hàng và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó dựa trên các quy định nêu trên và theo điều khoản dịch vụ chung.
 

 

III. Không thay đổi ý định mua hàng

 
Trừ khi được đề cập trong chính sách trả hàng và hoàn tiền này, các trường hợp trả hàng hoặc yêu cầu hoàn tiền do khách hàng thay đổi ý định mua hàng sẽ không được chấp nhận.
 
 

 

IV. Tình trạng của hàng trả lại

 
Để hạn chế các rắc rối phát sinh liên quan đến trả hàng, khách hàng lưu ý cần phải đóng gói theo hình thức kiện ban đầu và gửi trả sản phẩm bao gồm toàn bộ phụ kiện đi kèm (kể cả phiếu giao hàng nếu có)  và sản phẩm phải trong tình trạng nguyên vẹn như khi nhận hàng. Người mua bắt buộc phải quay video hoặc chụp lại ảnh sản phẩm ngay khi nhận được để làm bằng chứng đối chiếu/khiếu nại về sau.
 

 

V. Chi phí trả hàng

 
Với các yêu cầu đổi trả hàng đúng quy định, khách hàng sẽ không phải thanh toán phí đổi trả hàng.