Notice

TEMPEST Voyage FANSIGN EVENT in HO CHI MINH CITY WINNER LIST (Bandina Session)

Hướng dẫn chi tiết và địa điểm sẽ được Bandina gửi đến người chiến thắng bằng email vào ngày 10 tháng 6.

Detailed instructions and locations will be emailed to winners by Bandina on June 10.

Xin chúc mừng các iE may mắn, hãy cùng gặp nhau tại sự kiện fansign nhé! ????

Congratulations to all the lucky iE winners, let’s meet at the fansign event! ????

Tất cả bài viết

06.04.2024
Hướng dẫn chi tiết và địa điểm sẽ được Bandina gửi đến người chiến thắng bằng email vào ngày 10 tháng 6. Detailed instructions and locations will be emailed to winners by Bandina on June 10....
01.13.2024
Xin chào, đây là Bandina. Hello, this is Bandina. Chúng tôi xin thông báo về danh sách 50 bạn may mắn trong  sự kiện CONGB – SINGLE ALBUM [EM ĐỢI ANH LÂU CHƯA?] VIDEO CALL EVENT...
11.25.2022
Xin chào, đây là Bandina.   Chúng tôi xin thông báo về danh sách 30 bạn trúng thưởng và chính thức có được cơ hội tham gia vào sự kiện B.I – [Love or Loved Part.1]...
Tag filter
Category post filter