Notice

THÔNG BÁO DANH SÁCH NGƯỜI CHIẾN THẮNG CONGB – SINGLE ALBUM [EM ĐỢI ANH LÂU CHƯA?] VIDEO CALL EVENT

Xin chào, đây là Bandina.

Hello, this is Bandina.

Chúng tôi xin thông báo về danh sách 50 bạn may mắn trong  sự kiện CONGB – SINGLE ALBUM [EM ĐỢI ANH LÂU CHƯA?] VIDEO CALL EVENT diễn ra trên website của Bandina. Xin chúc mừng!

We would like to announce the list of 50 fortunate winners in the CONGB – SINGLE ALBUM [WAITING FOR YOU LONG ENOUGH?] VIDEO CALL EVENT, which took place on Bandina’s website. They are now ready to meet and interact with CONGB. Congratulations!

Thông tin chi tiết cụ thể sẽ được thông báo qua email.

Specific details will be notified via email for winners.

Nếu có sự thay đổi về thời gian, chúng tôi sẽ thông báo thông qua email.

If there is a change in time, we will notify you via email.

<VIDEO CALL EVENT>

[DANH SÁCH NGƯỜI TRÚNG THƯỞNG/WINNER LIST]

NONAMEEMAIL/ID
1Nguyễn Q*****Quy***981018@gmail.com
2Đinh Thùy D*****din****uyduong2303@gmail.com
3Vũ Thị Thảo D*****vut****uyen1510@gmail.com
4Dương Tuyết M**tuy*********ong31@gmail.com
5Chu Ngọc D***die****203@gmail.com
6Hà Thanh H*****hat*****anhhuonga2k46@gmail.com
7Huỳnh A**thuhuynhcute0**@gmail.com
8Thảo ******tha******nhoang6592@gmail.com
9Trần Bảo N**nt7***@gmail.com
10C*****CONGBrave***@gmail.com
11Trần Thị Kiều O****kie********i755@gmail.com
12B****qua**********1012@gmail.com
13Trần Thị Mỹ H****han**********work@gmail.com
14Lê Thị Ngọc Th****ltn.*****1992@gmail.com
15K****ste******ang2007@gmail.com
16M**mmi***11@gmail.com
17Mai K****kha**********2017@gmail.com
18Mai C***hal*****2000@gmail.com
19Nguyễn Q*** Ph*****ngu*****uong02@gmail.com
20Nguyễn Hà N**ngu*******160802@gmail.com
21Lê Thị Mỹ D****myd******901@gmail.com
22Trần Diệu Th****blu*********ss@gmail.com
23Tô T***son*****@gmail.com
24Trương Ngọc L**ngoc********cute@gmail.com
25Nguyễn Thị L****ngu*****234a10@gmail.com
26Hiếu T**tam*****620@gmail.com
27Nguyệt M****ngu*******hcb@gmail.com
28Nhật T****hih*********197@gmail.com
29Ria P****lyq*******1998@gmail.com
30Lê Tuyết Tr****tri******681@gmail.com
31Châu Ngọc A**cha**********202@gmail.com
32Hồ Gia K****hog******1304@gmail.com
33Lee H****lee****9@gmail.com
34Naree T*******nar*************@gmail.com
35Wang X*******wan*************@gmail.com
36Chen J******che******hao@gmail.com
37Zhang M**zha******ei@gmail.com
38Nana S******nan*************@gmail.com
39Haruki S****har******ato@gmail.com
40Yukihiro N********yuk*******mura@gmail.com
41Shin J***shi*******@gmail.com
42Yoo S*****yoo*******@gmail.com
43Han S******han*******ung@gmail.com
44Kang S******kan*******woo@gmail.com
45Lee J******lee*******yun@gmail.com
46Kim M****kim*******ji@gmail.com
47PARK J*****box*****@gmail.com
48Nakai Y****0515****
49Otoha N********oth****
50HARUKA S****har*****26

Tất cả bài viết

06.04.2024
Hướng dẫn chi tiết và địa điểm sẽ được Bandina gửi đến người chiến thắng bằng email vào ngày 10 tháng 6. Detailed instructions and locations will be emailed to winners by Bandina on June 10....
01.13.2024
Xin chào, đây là Bandina. Hello, this is Bandina. Chúng tôi xin thông báo về danh sách 50 bạn may mắn trong  sự kiện CONGB – SINGLE ALBUM [EM ĐỢI ANH LÂU CHƯA?] VIDEO CALL EVENT...
11.25.2022
Xin chào, đây là Bandina.   Chúng tôi xin thông báo về danh sách 30 bạn trúng thưởng và chính thức có được cơ hội tham gia vào sự kiện B.I – [Love or Loved Part.1]...
Tag filter
Category post filter