Notice

THÔNG BÁO DANH SÁCH NGƯỜI CHIẾN THẮNG MỸ ANH – [EM•ME] THE ALBUM VIDEO CALL EVENT

Xin chào, đây là Bandina.

Chúng tôi xin thông báo về danh sách 50 bạn may mắn trong  sự kiện MỸ ANH – [EM•ME] THE ALBUM VIDEO CALL EVENT diễn ra trên website của Bandina. Xin chúc mừng!

Thông tin chi tiết cụ thể sẽ được thông báo qua email.

Nếu có sự thay đổi về thời gian, chúng tôi sẽ thông báo thông qua email.

Tất cả bài viết

07.11.2024
Xin chào, đây là Bandina. Chúng tôi xin thông báo về danh sách 50 bạn may mắn trong  sự kiện MỸ ANH – [EM•ME] THE ALBUM VIDEO CALL EVENT diễn ra trên website của Bandina. Xin...
06.04.2024
Hướng dẫn chi tiết và địa điểm sẽ được Bandina gửi đến người chiến thắng bằng email vào ngày 10 tháng 6. Detailed instructions and locations will be emailed to winners by Bandina on June 10....
01.13.2024
Xin chào, đây là Bandina. Hello, this is Bandina. Chúng tôi xin thông báo về danh sách 50 bạn may mắn trong  sự kiện CONGB – SINGLE ALBUM [EM ĐỢI ANH LÂU CHƯA?] VIDEO CALL EVENT...
Tag filter
Category post filter